Bod č.21.:

OŠMT/2 - Rozdělení 56. mateřské školy Plzeň, Budilovo náměstí 72, příspěvkové organizace a vznik samostatné Mateřské školy Plzeň - Lhota, Ke Křížku 81, příspěvkové organizace

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMO Plzeň 6 a ZMO Plzeň 10)
Příloha č.2 (výňatek z jednání KVV RMP ze dne 4. 10. 2016)
Příloha č.3 (aktuální úplné znění zřizovací listiny 56. MŠ Plzeň)
Příloha č.4 (návrh zřizovací listiny MŠ Plzeň - Lhota)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:20 rok:2017

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.2.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX