Bod č.47.:

EVID/1 - Darování plastových lavic demontovaných v rámci modernizace zimního stadionu v Plzni

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost )
Příloha č.2 (evidenční list)
Příloha č.3 (foto lavic)
Příloha č.4 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.5 (usnesení RMP č. 1427 ze dne 22.12.2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:48 rok:2017

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.2.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX