Bod č.7.:

BEZP/1 - Poskytnutí dotací konkrétním příjemcům jako závazných ukazatelů v rámci rozpočtu BEZP MMP

(předkladatel:p. primátor )

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva č.1
Důvodová zpráva č.2
Důvodová zpráva č.3
Důvodová zpráva č.4
Důvodová zpráva č.5
Důvodová zpráva č.6
Důvodová zpráva č.7
Důvodová zpráva č.8
Důvodová zpráva č.9
Příloha č.1 (Usnesení KPPK RMP)
Příloha č.2 (Usnesení RMP č. 1372 )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:6 rok:2017

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.2.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX