Bod č.9.:

OKŘ/1 - Poskytnutí finančního příspěvku Hasičskému záchrannému sboru Plzeňského kraje

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Poskytnutí finančního příspěvku Hasičskému záchrannému sboru Plzeňského kraje)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost HZS)
Příloha č.2 (Usnesení BR ORP Plzeň č. 27/2016)
Příloha č.3 (Usnesení RMP č. 1488/2004)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:8 rok:2017

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.2.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX