Bod č.10.:

OKŘ/2 - Poskytnutí finančního daru Krajskému ředitelství policie Plzeňského kraje

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Poskytnutí finančního daru Krajskému ředitelství policie Plzeňského kraje)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost KŘ PČR)
Příloha č.2 (Usnesení BR ORP Plzeň č. 27/2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:9 rok:2017

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.2.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX