Bod č.11.:

KV/1 - Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 15. 11. 2016 do 6. 1. 2017

(předkladatel:Mgr. Zarzycký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 15. 11. 2016 do 6. 1. 2017)
Důvodová zpráva (Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 15. 11. 2016 do 6. 1. 2017) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:10 rok:2017

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.2.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX