Bod č.13.:

ŘEÚ/1 - Rozpočtové opatření v souvislosti s úpravou rozpočtu příjmů z prodeje majetku a převodem části přebytku příjmů z cizích daní za rok 2016 ve výši podílu MMP do Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (RO_návrh usnesení) (*)
Důvodová zpráva (RO_důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - usnesení ZMP č. 621 ze dne 15. 12. 2016)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - příloha k usnesení ZMP č. 621 _tabulka rozpočtového opatření)
Příloha č.3 (Příloha č. 3 - usnesení RMP č. 61 ze dne 19. 1. 2017 )
Příloha č.4 (Usnesení FV ZMP č. 1/2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:12 rok:2017

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.2.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX