Bod č.26.:

KŽP/2 - Žádost městského obvodu Plzeň 9 – Malesice o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Dětská náves“

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:25 rok:2017

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.2.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX