Bod č.70.:

ŘEÚ/5 - Plzeňské podnikatelské vouchery 2015-16

(předkladatel:Ing. Kuglerová, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Plzeňské podnikatelské vouchery 2015-16)
Příloha č.1 (Závěrečná zpráva BIC Plzeň - Plzeňské podnikatelské vouchery 2015-16)
Příloha č.2 (Usn. RMP č. 68 ze dne 19. 1. 2017)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.2.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX