Bod č.28.:

KŽP/4 - Žádost Alpinum klubu Plzeň, z.s. o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Dokončení naučného záhonu Dědictví českých zahradníků – tabule s popisy“

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:27 rok:2017

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.2.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX