Bod č.29.:

KŽP/5 - Žádost Církevní ZŠ a SŠ Plzeň o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Revitalizace školní zahrady s podporou ekologické výchovy“

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:28 rok:2017

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.2.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX