Bod č.14.:

ŘEÚ/2 - Poskytnutí členských příspěvků na provoz DSO Povodí Berounky a DSO Silnice I/27 pro rok 2017

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Poskytnutí členských příspěvků DSO) (*)
Důvodová zpráva (Poskytnutí členských příspěvků DSO)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Usnesení ZMP č. 16 ze dne 3. 2. 2005)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - Usnesení ZMP č. 182 ze dne 18. 5. 2006)
Příloha č.3 (Příloha č. 3 - Usnesení RMP č. 10 ze dne 19. 1. 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:13 rok:2017

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.2.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX