Bod č.8.:

BEZP/2 - Program prevence kriminality města Plzně 2017

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení RMP č. 58 ze dne 19. 1. 2017)
Příloha č.2 (Usnesení ZMP č. 131 ze dne 14. 4. 2016)
Příloha č.3 (Program prevence kriminality města Plzně na rok 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:7 rok:2017

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.2.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX