Bod č.77.:

OSS+BYT/3 - Koncepce sociálního a dostupného bydlení statutárního města Plzně na roky 2016 – 2020 – plnění Akčního plánu pro rok 2016

(předkladatel:nám. Herinková, rad. Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.2.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX