Bod č.15.:

ŘEÚ/3 - Rozpočtové opatření v souvislosti s projektem „Rekonstrukce hasičské zbrojnice Malesice“

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Rozpočtové opatření v souvislosti s projektem „Rekonstrukce hasičské zbrojnice Malesice“) (*)
Důvodová zpráva (Rozpočtové opatření v souvislosti s projektem „Rekonstrukce hasičské zbrojnice Malesice“)
Příloha č.1 (Pořadník žádostí obcí o dotaci na stavbu v roce 2017 – Plzeňský kraj sestavený GŘ HZS)
Příloha č.2 (Usnesení RMP č. 181 ze dne 18. 2. 2016)
Příloha č.3 (Usnesení ZMO Plzeň 9 – Malesice č. 2 ze dne 9. 1. 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:14 rok:2017

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.2.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX