Bod č.16.:

ŘEÚ+KŘTÚ/4 - Rozpočtové opatření KŘTÚ a SITMP v souvislosti s akcí „Obměna technologie pro měření imisí na AMS“

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Rozpočtové opatření KŘTÚ a SITMP v souvislosti s akcí „Obměna technologie pro měření imisí na AMS“) (*)
Důvodová zpráva (Rozpočtové opatření KŘTÚ a SITMP v souvislosti s akcí „Obměna technologie pro měření imisí na AMS“)
Příloha č.1 (Usnesení ZMP č. 13 ze dne 28. 1. 2016)
Příloha č.2 (Usnesení RMP č. 62 ze dne 19. 1. 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:15 rok:2017

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.2.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX