Bod č.78.:

OŽP+PRÁV/1 - Informace o výsledku soudních řízení v kauze skládka Ledce

(předkladatel:Bc. Svobodová, JUDr. Tomášek)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.2.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX