Bod č.30.:

OI/1 - Rozpočtové opatření v rámci rozpočtu Odboru investic MMP související se zajištěním právních služeb pro připravované stavební akce

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:29 rok:2017

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.2.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX