Bod č.24.:

KŘTÚ/11 - Rozpočtové opatření rozpočtů KŘTÚ – SVSMP a SVSMP, příspěvkové organizace

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:23 rok:2017

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.2.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX