Bod č.76.:

KŘTÚ/12 - Příprava dopravních staveb v návaznosti na Plán udržitelné mobility města Plzně

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Příprava dopravních staveb v návaznosti na PUMP)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.2.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX