Bod č.38.:

MAJ/6 - Majetkové vypořádání pozemků a stavby mezi městem Plzeň a Plzeňským krajem v souvislosti se stavbou „Silnice I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 1- etapa.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost SÚS PK + seznam převáděných pozemků)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (katastrální mapy)
Příloha č.4 (zákres stavby mostu + karta majetku)
Příloha č.5 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.6 (usnesení RMP č. 51/2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:39 rok:2017

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.2.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX