Bod č.41.:

MAJ/9 - Směna pozemků v k.ú. Lobzy mezi městem Plzní a společností STAVBA Plzeň s.r.o.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost vč, souvisejících příloh)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (usn. RMO Plzeň 4)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (snímky z KM - modrá mapa se zákresem , ÚP, letecký snímek, mapa Plzně)
Příloha č.6 (doporučení KNM RMP ze dne 6. 12. 2016)
Příloha č.7 (usn. RMP č. 50 ze dne 19. 1. 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:42 rok:2017

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.2.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX