Bod č.39.:

MAJ/7 - Výkup podílu státu ¼ k celku pozemků v k. ú. Litice u Plzně z majetku státu do majetku města Plzně.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (sdělení ÚZSVM)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (rozhodnutí starosty MO Plzeň 6 - Litice)
Příloha č.4 (katastrální mapy)
Příloha č.5 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.6 (usnesení RMP č. 49/2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:40 rok:2017

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.2.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX