Bod č.36.:

MAJ/4 - Uzavření kupní smlouvy na výkup podílů z pozemku od 4 FO pro IA - VPS D58 „Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa, úsek Staroveská – K Bukovci”.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost a usnesení MO Plzeň 4)
Příloha č.2 (usnesení ZMP č. 469/2015)
Příloha č.3 (mapy KN)
Příloha č.4 (GP)
Příloha č.5 (zápis KNM) (*)
Příloha č.6 (usnesení RMP) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:37 rok:2017

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.2.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX