Bod č.40.:

MAJ/8 - Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnictví zn. BTU/4/93-DS/47/2002 – objekt Klatovská 90.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (smlouva o BÚP včetně dodatků)
Příloha č.2 (dříve přijatá usnesení)
Příloha č.3 (katastrální mapy)
Příloha č.4 (usnesení RMP č. 1043/2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:41 rok:2017

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.2.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX