Bod č.43.:

MAJ/11 - Změna usnesení ZMP č. 470/2016 a zrušení Směnné smlouvy č. 2016/003586.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení RMP 912/2016)
Příloha č.2 (usnesení ZMP 470/2016)
Příloha č.3 (usnesení RMP č. 52/2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:44 rok:2017

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.2.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX