Bod č.18.:

OK/1 - Poskytnutí dotací v rámci Jednoletého dotačního programu na podporu, rozvoj a prezentaci celoroční umělecké a kulturní činnosti pro rok 2017

(předkladatel:nám. Baxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Vyhlášení dotačního programu - celoroční činnost 2017 )
Příloha č.2 (Přehled přijatých žádostí - celoroční činnost 2017)
Příloha č.3 (Zápis z jednání KK RMP - 30. 11. 2016)
Příloha č.4 (Důvodové zprávy k posuzovaným žádostem - celoroční činnost 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:17 rok:2017

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.2.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX