Bod č.44.:

MAJ/12 - Uzavření kupních smluv na převod pozemků v souvislosti se stavbou „Möbelix – prodejní sklad nábytku a služeb“.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost stavebníka)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ včetně zákresu)
Příloha č.3 (fotodokumentace)
Příloha č.4 (mapy)
Příloha č.5 (usnesení RMP č. 1400/2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:45 rok:2017

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.2.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX