Bod č.46.:

MAJ/14 - Doplnění usnesení ZMP č. 388/2016 ve věci uzavření konečných smluv v souvislosti s dokončenou stavbou RD, areál Rybízovna se společností Lesy Loučany, s.r.o. (dříve Zavadilka Plzeň, s.r.o).

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení RMP a ZMP z roku 2016)
Příloha č.2 (usnesení RMP č. 66/2017)
Příloha č.3 (geometrický plán)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:47 rok:2017

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.2.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX