Bod č.37.:

MAJ/5 - Výkup pozemků parc. č. 955/1 a 956 v k. ú. Skvrňany do majetku města Plzně od fyzické osoby

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (stanovisko MO P3)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (mapy - modrá mapa, územní plán, letecký snímek, plán města)
Příloha č.6 (doporučení KNM RMP) (*)
Příloha č.7 (usnesení RMP č. 1401/2016) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:38 rok:2017

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.2.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX