Bod č.48.:

PROP/1 - Městská soutěž na prodej volné bytové jednotky v Plzni na adrese Brněnská č. or. 43

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Protokol o průběhu městské soutěže - Brněnská 43)
Příloha č.2 (Usnesení RMP č. 46 ze dne 19. 1. 2017) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:49 rok:2017

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.2.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX