Bod č.35.:

MAJ/3 - Výkup nově vzniklých pozemků parc.č. 776/1 a 777/1 v k.ú. Radčice u Plzně pro stavbu „Městský západní okruh“ od fyzické osoby včetně návrhu dalšího postupu v případě neuzavření kupní smlouvy ze strany této fyzické osoby

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení - dokument je neveřejný
Důvodová zpráva - dokument je neveřejný
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 351/2014, usnesení ZMP č. 111/2015) - dokument je neveřejný
Příloha č.2 (návrh kupní smlouvy) - dokument je neveřejný
Příloha č.3 (chronologie jednání a vyjádření vlastníka) - dokument je neveřejný
Příloha č.4 (fotodokumentace) - dokument je neveřejný
Příloha č.5 (záborový elaborát – grafická část) - dokument je neveřejný
Příloha č.6 (mapy – modrá mapa, územní plán, letecký snímek, plán města) - dokument je neveřejný
Příloha č.7 (geometrický plán) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:36 rok:2017

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.2.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX