Bod č.45.:

MAJ/13 - Konečné majetkoprávní vypořádání se spol. VGP CZ VIII., a.s. v souvislosti se stavbou „VGP Park, Plzeň – Bručná II“ v k. ú. Bručná.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost + pořizovací cena TDI)
Příloha č.2 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.3 (usnesení ZMP č. 253/2014)
Příloha č.4 (GP č. 1532-36/2016 a 1551-82/2016 - služebnosti)
Příloha č.5 (mapy)
Příloha č.6 (doporučení KNM 10. 1 .2017)
Příloha č.7 (usnesení RMP č. 48 ze dne 19. 1. 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:46 rok:2017

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.2.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX