Bod č.42.:

MAJ/10 - Směny částí pozemků v k. ú. Doubravka v ul. Hřbitovní a ul. Hrádecká se spol. PEKASS s.r.o. a s 2 FO a změna usnesení RMP č. 1210 ve věci majetkoprávního vypořádání v ul. Hřbitovní se společností PEKASS s.r.o.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko ORP MMP + zákresy směn)
Příloha č.3 (vyjádření vlastníka pozemku)
Příloha č.4 (usnesení RMO Plzeň 4)
Příloha č.5 (usn. RMP č. 1210/2010, usn. ZMP č. 502/2010)
Příloha č.6 (foto)
Příloha č.7 (geometrické plány)
Příloha č.8 (snímky map - směna PEKASS)
Příloha č.9 (snímky map - směna FO)
Příloha č.10 (doporučení KNM 6. 12 .2016)
Příloha č.11 (usnesení RMP č. 1402/2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:43 rok:2017

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.2.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX