Bod č.33.:

MAJ/1 - Výkup podílu z pozemku v k. ú. Plzeň pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ od 1 FO, včetně návrhu dalšího postupu v případě neuzavření kupní smlouvy ze strany této FO.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení - dokument je neveřejný
Důvodová zpráva - dokument je neveřejný
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 351 - 12/6/2014 a č. 111 - 5/3/2015) - dokument je neveřejný
Příloha č.2 (usnesení ZMP č. 222 ze dne 14. 5. 2015) - dokument je neveřejný
Příloha č.3 (usnesení ZMP č. 75 ze dne 26. 2. 2009) - dokument je neveřejný
Příloha č.4 (doporučení KNM RMP ze dne 9. 2. 2016) - dokument je neveřejný
Příloha č.5 (situace se zákresem záboru) - dokument je neveřejný
Příloha č.6 (mapy) - dokument je neveřejný
Příloha č.7 (návrh "akceptační" kupní smlouvy) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.2.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX