Bod č.34.:

MAJ/2 - Výkup pozemku v k. ú. Plzeň pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ od 1 fyzické osoby, včetně návrhu dalšího postupu v případě neuzavření kupní smlouvy ze strany této FO.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení - dokument je neveřejný
Důvodová zpráva - dokument je neveřejný
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 351 - 12/6/2014 a č. 111 - 5/3/2015) - dokument je neveřejný
Příloha č.2 (usnesení ZMP č. 519 ze dne 4. 9. 2014) - dokument je neveřejný
Příloha č.3 (situace se zákresem záboru) - dokument je neveřejný
Příloha č.4 (mapy) - dokument je neveřejný
Příloha č.5 (návrh "akceptační" kupní smlouvy) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:35 rok:2017

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.2.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX