Bod č.4.:

PRIM/3 - Memorandum o spolupráci mezi PK, FAČR, VPF a městem Plzeň v oblasti spolupráce na realizaci projektu hřiště s přírodní trávou pro potřeby RFA PK, souvisejícího rozpočtového opatření a poskytnutí dotace VPF

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:3 rok:2017

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.2.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX