Bod č.2.:

ST1/2 - Schválení programu jednání

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Pozvánka a program jednání)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 8.2.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX