Bod č.4.:

KV1/1 - Kontrola plnění usnesení z 16. a 17. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:Jiří Winkelhöfer)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení z 16.zasedání ZMO Plzeň 1 )
Příloha č.2 (Usnesení ze 17.zasedání ZMO Plzeň 1 )
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:324 rok:2017

18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 8.2.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX