Bod č.6.:

ST1/4 - Zpráva o činnosti starosty MO Plzeň 1

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha (Zpráva o činnosti starosty MO Plzeň 1)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:326 rok:2017

18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 8.2.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX