Bod č.8.:

MSU1/1 - Zpráva o činnosti 2. místostarosty MO Plzeň 1

(předkladatel:Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha (Zpráva o činnosti 2.místostarosty MO Plzeň )
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:328 rok:2017

18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 8.2.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX