Bod č.11.:

RMO1/2 - Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2017 č. 2 - 6, 8 a uvolnění blokace finančních prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 1

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2 (příloha č. 2 - Usnesení ZMO Plzeň č. 291 ze dne 19. 10. 2016)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:331 rok:2017

18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 8.2.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX