Bod č.12.:

RMO1/3 - Úprava Pokynů k vyúčtování dotace

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (úprava dokumentu Pokyny k vyúčtování dotace)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (dokument Pokyny k vyúčtování dotace s vyznačením změn)
Příloha č.2 (záznam z jednání KPPD)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 8.2.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX