Bod č.14.:

RMO1/5 - Převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu města Plzně určených pro DJKT na pokračování projektu DJKT Kouzelná flétnička - vzdělávací cyklus pro děti z MŠ v MO Plzeň 1

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Žádost DJKT)
Příloha č.2 (RO č. 1)
Příloha č.3 (Projekt DJKT Kouzelná flétnička)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:333 rok:2017

18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 8.2.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX