Bod č.15.:

RMO1/6 - Hodnocení plnění plánu staveb vlastní investiční výstavby a ostatních výdajů za rok 2016, realizovaných z rozpočtu investičního oddělení Odboru investičního a stavebně správního ÚMO Plzeň 1

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (Tabulky plnění a čerpání rozpočtu)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:334 rok:2017

18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 8.2.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX