Bod č.16.:

RMO1/7 - Zařazení nově zahajované akce "Stavební úpravy Zručské cesty, úsek Nad Feronou - Na Louce" do jmenovitého seznamu stavebních investičních akcí Odboru investičního ÚMO Plzeň 1

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení RMO č. 19)
Příloha č.2 (Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky ČEZ)
Příloha č.3 (Situace přeložky)
Příloha č.4 (Jmenovitý seznam akcí s vyznačenou vnitřní úpravou)
Příloha č.5 (Rozpočet INV s vyznačenou vnitřní úpravou)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:335 rok:2017

18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 8.2.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX