Bod č.19.:

RMO1/10 - Závazná vyhláška o vedení technické mapy obce

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (návrh vyhlášky o vedení technické mapy) (*)
Důvodová zpráva (návrh vyhlášky o vedení technické mapy)
Příloha (návrh vyhlášky o vedení technické mapy)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:338 rok:2017

18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 8.2.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX