Bod č.20.:

ST1/5 - Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 ( Zápis ze zasedání KV ZMO 1 ze dne 12.12.16 )
Příloha č.2 ( Zápis ze zasedání KV ZMO 1 ze dne 16.1.17 )
Příloha č.3 (Zápis ze zasedání FV ZMO 1 ze dne 6.2.17 )
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:339 rok:2017

18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 8.2.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX