Bod č.21.:

ST1/6 - Informativní zprávy

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (informativní zpráva - komunální služby a údržba zeleně)
Příloha č.2 (informativní zpráva - vozidlo IVECO a opravy hromosvodů)
Příloha č.3 (informativní zpráva - obecná výjimka - Komise pro občanské záležitosti )
Příloha č.4 (informativní zpráva - stavební úpravy kanceláře č. 320)
Příloha č.5 (informativní zpráva - kalendáře MO Plzeň 1 na rok 2017)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:340 rok:2017

18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 8.2.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX