Bod č.18.:

RMO1/9 - Zařazení nově zahajované akce "Parkovací stání Manětínská 10-12, Plzeň" do jmenovitého seznamu stavebních investičních akcí Odboru investičního ÚMO Plzeň 1, včetně rozpočtového opatření

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (Rozpočtové opatření č. 7)
Příloha č.1 (Příloha rozpočtového opatření - závazný ukazatel (stavební investice))
Příloha č.2 (Situace stavby )
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:337 rok:2017

18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 8.2.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX